logotype
24 -May -2017 - 12:46

Pradžia

Žemės geodeziniai (kadastriniai) matavimai. Tikslus suformuotų žemės plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas, tikslus žemės sklypo ribų posukio taškų koordinavimas (LKS94 valstybinėje koordinačių sistemoje). Geodeziniai matavimai reikalingi parduodant, dovanojant ar išnuomojant privačios žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai (kitai paskirčiai), taip pat kitais atvejais, jeigu šių matavimų pageidauja žemės savininkas. Paslauga aktuali tiek juridiniams tiek fiziniams asmenims, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas. Geodeziniai matavimai atliekami naudojant moderniausią šiuolaikinę geodezinių matavimų techniką. Naujausius GPS imtuvus, teodolitus bei lazerinius tacheometrus.

Topografija. Geodezijos šaka, taikomasis mokslas, kuriantis Žemės paviršiaus matavimo būdus, jo vaizdavimo topografiniuose žemėlapiuose arba planuose (plokštumoje) metodus. 

Topografinis planas (toponuotrauka, topografinė nuotrauka). Vaizduojamos požeminės komunikacijos, pastatai, duomenys apie juos, reljefas, augmenija bei kita antžeminė situacija. Topografinis planas yra reikalingas atliekant bet kokius projektavimo darbus. Projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš du metus.  Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų bei suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Kontrolinės (geodezinės) nuotraukos. Tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus. Nustatyti tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai:

  • Žemės sklypų padalijimas;
  • Žemės sklypo dalies atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teise turimo žemės sklypo;
  • Tos pačios žemės naudojimo paskirties žemės sklypų sujungimas į vieną sklypą;
  • Naujų valstybinės žemės sklypų formavimas;
  • Gretimų tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribų pakeitimas (amalgamacija), kai vieno žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su greta esančiu žemės sklypu.
2017  Geodezijos paslaugos Kaune ir visoje Lietuvoje, Tel.nr. 8-662-40124. Topografinės, kontrolinės-geodezinės, išpildomosios nuotraukos, kadastriniai sklypų, komunikacijų matavimai, statinių nužymėjimas, pastato pridavimas.